Vrienden verbinden

Een vriend is alles wat je nodig hebt

Vriendschap is een relatie van wederzijdse affectie tussen mensen. Vriendschap is een sterkere vorm van interpersoonlijke band dan een associatie. Vriendschap is bestudeerd in academische domeinen zoals communicatie, sociologie, sociale psychologie, antropologie en filosofie. Er zijn verschillende academische vriendschapstheorieën verschenen, waaronder de theorie over sociale uitwisseling, rechtvaardigheidstheorie, relationele dialectiek en hechtingsstijlen. Hoewel er vele vormen van vriendschap zijn, waarvan sommige van plaats tot plaats kunnen verschillen, zijn bepaalde kenmerken in veel soorten van dergelijke verbonden aanwezig. Kenmerken zijn affectie; vriendelijkheid, liefde, deugd, sympathie, empathie, eerlijkheid, altruïsme, loyaliteit, vrijgevigheid, vergiffenis, wederzijds begrip en mededogen, genieten van elkaars gezelschap, vertrouwen en het vermogen om zichzelf te zijn, je gevoelens uiten aan anderen en fouten maken zonder angst voor het oordeel van de vriend. Vriendschap is een essentieel aspect van vaardigheden om relaties op te bouwen.

Wil je onze bloemen in actie zien?

Vriendschap op volwassen leeftijd biedt gezelschap, affectie en emotionele steun en draagt ​​op een positieve manier bij tot het geestelijke welzijn en een betere lichamelijke gezondheid. Vrienden kunnen worden gemaakt in alle aspecten van het leven en op alle leeftijden. Van jeugdvrienden waar een vriendschap een heel leven duurt, tot vrienden die op volwassen leeftijd zijn gemaakt door middel van sport, hobby’s, gemeenschappelijke interesses of op de werkplek. Elk ander soort vriendschap heeft zijn eigen speciale dynamiek. Studies tonen aan dat de meerderheid van de volwassenen gemiddeld twee goede vrienden heeft. Talrijke studies met volwassenen suggereren dat vriendschappen en andere ondersteunende relaties het zelfrespect vergroten. In een goede vriendschap geven mensen elkaar af en toe cadeautjes om hun vriendschappelijke verbondenheid met elkaar te tonen. Bloemen zijn over het algemeen een perfect geschenk tussen vrienden, ze brengen vreugde, schoonheid en kunnen een speciale betekenis hebben. Een geweldig mono-boeket van Lisianthus of een fantastisch arrangement is geweldig voor alle evenementen, maar verbindt speciaal vrienden met elkaar.